Liên hệ

Chúng tôi mong muốn nhận được ý kiến từ bạn. Mọi thắc mắc về sức khỏe vui lòng gửi về:

Địa chỉ: 98 Hoàng Sa, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: info@medcalnewstoday.com